Kumpulan Pengurusan

Kumpulan Pengurusan

Management Team
Mazli bin Mohamed

Pengarah Urusan / Ketua Pegawai Eksekutif

Management Team
Mohammad Rusle Bin Ujang

Akaun & Kewangan

Management Team
Jalilah Binti Md Jali

Sumber Manusia & Pentadbiran

Management Team
Ismail Bin M.Sharif

Operasi Hotel

Management Team
Muhammad Izzam Bin Zailaini

Undang-undang & Kesetiausahaan

Management Team
Khairul Anuar Bin Abdullah

Audit Dalaman & Pematuhan